Fotografiranje vjenčanja | Profesionalne fotografske usluge
Fotografiranje vjenčanja | Profesionalne fotografske usluge

Cjenik

Fotografiranje vjenčanja

Paket 1 – 230,00 € / 1.732,94 kn

 • fotografiranje na lokaciji obreda (u crkvi ili ispred matičnog ureda) prije te nakon obreda u trajanju od najviše 2 sata
 • ukupno 150 do 200 uređenih fotografija isporučenih na USB mediju ili putem poveznice za preuzimanje, uz rok isporuke od 14 dana
 • 10 do 15 fotografija isporučenih na dan obreda

Paket 2 – 280,00 € / 2.109,67 kn

 • fotografiranje na lokaciji u radijusu do 10 kilometara od lokacije obreda u trajanju od najviše 1 sat
 • fotografiranje na lokaciji obreda (u crkvi ili ispred matičnog ureda) prije te nakon obreda u trajanju od najviše 2 sata
 • ukupno 200 do 250 uređenih fotografija isporučenih na USB mediju ili putem poveznice za preuzimanje, uz rok isporuke od 14 dana
 • 10 do 15 fotografija isporučenih na dan obreda

Paket 3 – 350,00 € / 2.637,08 kn

 • fotografiranje na lokaciji u radijusu do 10 kilometara od lokacije obreda u trajanju od najviše 1 sat
 • fotografiranje na lokaciji obreda (u crkvi ili ispred matičnog ureda) prije te nakon obreda u trajanju od najviše 2 sata
 • fotografiranje proslave u trajanju od najviše 3 sata
 • ukupno 300 do 400 uređenih fotografija isporučenih na USB mediju ili putem poveznice za preuzimanje, uz rok isporuke od 14 dana
 • 10 do 15 fotografija isporučenih na dan obreda

Paket 4 – 650,00 € / 4.897.43 kn

 • fotografiranje na lokaciji u radijusu do 10 kilometara od lokacije obreda ili u kućnom ambijentu u trajanju od najviše 2 sata
 • fotografiranje na lokaciji obreda (u crkvi ili ispred matičnog ureda) prije te nakon obreda u trajanju od najviše 2 sata
 • fotografiranje proslave u trajanju od najviše 6 sati
 • ukupno 500 do 600 uređenih fotografija isporučenih na USB mediju ili putem poveznice za preuzimanje, uz rok isporuke od 30 dana
 • 10 do 15 fotografija isporučenih na dan obreda

Fotografiranje krštenja

Paket 1 – 150,00 € / 1.130,18 kn

 • fotografiranje ispred crkve prije obreda, fotografiranje obreda, fotografiranje ispred crkve nakon obreda u trajanju od najviše 90 minuta
 • ukupno 100 do 150 uređenih fotografija isporučenih na USB mediju ili putem poveznice za preuzimanje, uz rok isporuke od 14 dana
 • 10 do 15 fotografija isporučenih na dan obreda

Paket 2 – 200,00 € / 1.507,00 kn

 • fotografiranje u kućnom ambijentu u trajanju od najviše 1 sat
 • fotografiranje ispred crkve prije obreda, fotografiranje obreda, fotografiranje ispred crkve nakon obreda u trajanju od najviše 90 minuta
 • ukupno 150 do 200 uređenih fotografija isporučenih na USB mediju ili putem poveznice za preuzimanje, uz rok isporuke od 14 dana
 • 10 do 15 fotografija isporučenih na dan obreda

Paket 3 – 250,00 € / 1.883,63 kn

 • fotografiranje ispred crkve prije obreda, fotografiranje obreda, fotografiranje ispred crkve nakon obreda u trajanju od najviše 90 minuta
 • fotografiranje proslave u trajanju od najviše 2 sata
 • ukupno 250 do 300 uređenih fotografija isporučenih na USB mediju ili putem poveznice za preuzimanje, uz rok isporuke od 14 dana
 • 10 do 15 fotografija isporučenih na dan obreda

Paket 4 – 300,00 € / 2.260,35 kn

 • fotografiranje u kućnom ambijentu u trajanju od najviše 1 sat
 • fotografiranje ispred crkve prije obreda, fotografiranje obreda, fotografiranje ispred crkve nakon obreda u trajanju od najviše 90 minuta
 • fotografiranje proslave u trajanju od najviše 2 sata
 • ukupno 300 do 400 uređenih fotografija isporučenih na USB mediju ili putem poveznice za preuzimanje, uz rok isporuke od 14 dana
 • 10 do 15 fotografija isporučenih na dan obreda

* Navedene cijene odnose se na područje grada Zagreba, odnosno na udaljenost od najviše 30 kilometara od Zagreba. Doplata za svakih 100 kilometara izvan navedene udaljenosti iznosi: 25,00 € / 188,36 kn

* Album ili wedding book moguće je izraditi po dogovoru, a cijena ovisi o tipu i materijalu izrade, veličini albuma te veličini i broju isprintanih fotografija. Albume je također moguće personalizirati.

* Cijena za svaki radni sat izvan satnice uračunate u paket iznosi: 30,00 € / 226,03 kn

* Svi paketi i cijene se mogu prilagoditi individualnim potrebama i mogućnostima pa ukoliko trebate usluge izvan ponuđenih paketa, slobodno se obratite i iznesite svoje želje kako biste doznali cijenu prilagođenu Vama.